Styrelsen 2019


Alla som har idéer och/eller synpunkter är välkomna att ta kontakt med oss.

 

Ordförande          Jari Paloranta                 070-635 38 62
Vice ordförande    Jenny Niemi                   070-686 81 57
Kassör                 Anders Juto                   073-815 43 49
Sekreterare          Elin Ridbäck                   073-836 67 25

Övriga                Britta Ericsson                 070-971 62 97
                          Sanna Jatko                    070-284 13 73             
                          Esa Alamattila                 070-534 17 42