Korpilombolo GIF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem och stödja föreningen...
Nu kan du även swisha in avgiften, se under fliken "medlemsavgifter"

Vi hoppas att Ni vill stödja föreningen i år också

------------------------------------------------------------------------

Snart är det dax... 


Julmarknad på Tallhallen

Lördagen den 7 december

Klockan 11.00 - 14.00

-------------------------------------------------------------------------------

Vårt gymprojekt med finansieringsstöd från Eu- och Leaderprogrammet lokalt ledd utveckling Tornedalen 2020 har nu tagitr slut. Vi har som de flesta redan vet renoverat och skapat ett modern och fint gym.

Vi kommer naturligtvis fortsättningsvis att underhålla, och investera i en del mindre redskap och dylikt på egen bekostnad.  

Vårt syfte och mål med projektet var att ge folk, även dem med någon funktionsvariation,  förutsättningar att hitta någon form att aktivera sig i vårt gym. Genom det ville vi vara med och en del i satsningen att stärka den lokala folkhälsan och öka aktivitetsnivån hos befolkningen i och kring Korpilombolo. Vi har, som en del i projektet, även utbildat några instruktörer som kan vara behjälpliga med er träning, kanske komma med tips och råd om du är osäker på hur man använder maskinerna, vilka övningar man kan göra med varje maskin (de är många), och kanske hjälpa till att utforma ett träninggsprogram för just dig.

Har du frågor, tveka inte, kontakta oss! 

Utan medel från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020", och pengarna från EU, hade denna satsning inte kunnat genomföras, så vi tackar ödmjukast för att vi fått denna chans.

/ Styrelsen