Korpilombolo GIF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem och stödja föreningen...
Nu kan du även swisha in avgiften, se under fliken "medlemsavgifter"

Vi hoppas att Ni vill stödja föreningen i år också

-------------------------------------------------------

EXTRA Årsmöte

för KGIF

Fredagen den 6 mars, klockan 18.00

Plats: Tallhallen

 

Punkter under mötet:

                               ¤ Upphävande av styrelse
                               ¤ Val av ny styrelse

 

Vid förslag till nominering av personer till ny styrelse, skicka helst mejl eller SMS. Det går givetvis också bra att ringa...

E-post:        korpilombologif@gmail.com
Mobiltfn:    072-514 02 92


På grund av att sittande styrelse avgår, med omedelbar verkan, utlyses detta Extra Årsmöte. Anledningen till detta är att majoriteten av sittande styrelse inte kan stå bakom önskan om att tillåta affärsverksamhet inom KGIF:s ideella förening.

Den sittande styrelsen tackar för sig och önskar den tillträdande styrelsen

ett stort lycka till!

------------------------------------------------------

Vårt gymprojekt med finansieringsstöd från Eu- och Leaderprogrammet

lokalt ledd utveckling Tornedalen 2020 är nu avslutat.

 

Vårt syfte och mål med projektet är att ge folk i bygden, även dem med någon form av funktionsvariation,  förutsättningar att hitta någon form av aktivitet i vårt gym. Vi vill vara med i en satsning som går ut på att stärka den lokala folkhälsan och öka aktivitetsnivån hos befolkningen. Vi har, som en del i projektet, även utbildat några instruktörer som kan vara behjälpliga med er träning, kanske komma med tips och råd om du är osäker på hur man använder maskinerna, vilka övningar man kan göra med varje maskin, och kanske hjälpa till att utforma ett träninggsprogram för just dig.

Har du frågor, tveka inte, kontakta oss! 

Utan medel från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020", och pengarna från EU, hade denna satsning inte kunnat genomföras, så vi tackar ödmjukast för att vi fått denna chans.

/ Styrelsen