Styrelsen 2023


Alla som har idéer och/eller synpunkter är välkomna att ta kontakt med oss.

 

Ordförande           Catrin Rokka        
Vice Ordförande  Tobias Björkman
Kassör                  Madelene Sandén      

Övriga                   Elin Sanden              
                             Jim Snellman          
                             Simon Mattson 
                             Alexander Snellman     

Suppleanter      Anita Stridsman, Erika Hurula och Mikael Sandén

Valberedning      Stina Hurula och Hanna Henriksson