Styrelsen 2020


Alla som har idéer och/eller synpunkter är välkomna att ta kontakt med oss.

 

Ordförande         Elin Sandén                  073-836 67 25
Vice Ordförande  Alexander Snellman     070-370 85 90
Kassör                Isak Randeblad           070-244 84 43
Sekreterare         Hanna Henriksson       070-293 23 83

Övriga                Tobias Björkman           072-022 73 12
                          Catrin Rokka                070-262 65 09              
                          Esa Alamattila              070-534 17 42

Suppleant           Erika Hurula