Styrelsen 2022


Alla som har idéer och/eller synpunkter är välkomna att ta kontakt med oss.

 

Ordförande        Tobias Björkman        072-022 73 12
Vice Ordförande  
Kassör              Madelene Sandén      070-534 38 81

Övriga               Catrin Rokka              070-262 65 09
                         Fanny Wälitalo          070-360 92 52
                         Tove Wiss                 073-097 71 83
                         Ebba Rahkola           
                         Carolina Björkman

Suppleanter        Anita Stridsman, Erika Hurula och Mikael Sandén

Valberedning       Elin Sandén och Hanna Henriksson