Blomsterfonden

KGIF har hand om Korpilombolo blomsterfond.

Katarina (Kicki) Wanhatalo Telefon 070-555 78 94

Tänk på att vara ute i god tid så att adressen hinner förmedlas till minnesstunden.

Gåvorna går till Korpilombolo kyrka och till församlingshemmet, men även KGIF får en del.